Kursy na prawo jazdy A, A2, B, B1 - szkoła jazdy OSK Jura

Tutaj wpisz swój tekst...

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW ,,JURA’’

 

  I.  Płatności

 

 1. Opłata za kurs i opłaty za jazdy dodatkowe są zgodne z cennikiem Ośrodka.
 2. Opłata za kurs może być dokonana w całości lub w ratach:
 •   w dniu zapisu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) minimalna wpłata 250 zł.
 •   przed rozpoczęciem zajęć praktycznych minimalna wpłata 50% wartości kursu,
 •   pełna opłata za kurs powinna być uregulowana najpóźniej w połowie trwania zajęć praktycznych.

 

             II.  Zmiana Instruktora prowadzącego

 

 1. Każdy kursant ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego na każdym etapie szkolenia.
 2. Po ukończeniu kursu reklamacje odnośnie instruktora nie będą uwzględniane, jeśli nie była zgłaszana potrzeba zmiany instruktora przed zakończeniem kursu.

 

         III.  Odwołanie jazd

 1.  Odwołać zajęcia praktyczne można u swojego instruktora prowadzącego nie później niż 24 godz. przed umówionym spotkaniem. 
 2. Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające i w takiej sytuacji kursant jest zobowiązany do wykupienia tej samej ilości godzin zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem za jazdy dodatkowe. 


IV.  
Rezygnacja z kursu

 1.  Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia na każdym etapie, jednak wiąże się to z poniesieniem konsekwencji finansowych.
 2.  Zwrot pieniędzy za szkolenie następuje po odliczeniu opłat za:
 •   część teoretyczną w kwocie 150 zł, niezależnie od ilości odbytych zajęć,
 •   część praktyczną w kwocie odpowiadającej liczbie wyjeżdżonych godzin,
 •   kwotę manipulacyjną w wysokości 50 zł.

 

                  V.   Wznowienie kursu po przerwie

 1.  Kursant, który przerwał szkolenie może na nie powrócić bez żadnych przeszkód w terminie do 12 miesięcy od daty przerwania kursu, tj. daty odbycia ostatnich zajęć.

 2. Jeśli w naszej szkole nastąpiła podwyżka ceny kursu, aby wznowić kurs należy dokonać dopłaty do nowo obowiązującej ceny.

 3.  Z przyczyn losowych kurs na każdym etapie można zawiesić pod warunkiem opłacenia całości kosztu kursu. Zawieszenie kursu należy zgłosić w biurze OSK JURA pisemnie.

 4. Wznowienie kursu po jego zawieszeniu może nastąpić nie później niż 2 lata od daty ostatnich zajęć.

 5. Po upływie 2 lat od ostatnich zajęć wznowienie kursu oaz wszelkie zwroty kosztów czy reklamacje nie są możliwe. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) odsyłany jest do      odpowiedniego Wydziału Komunikacji z adnotacją o nieukończeniu szkolenia.

OSK JURA                                                                                                                                                                        nauka jazdy Warszawa